wtorek, 18 grudnia 2018

13 -XII-2018r....Z wizytą w Hospicjum Domowym w Olsztynie.13 grudnia zanieśliśmy kartki świąteczne i maskotki dla małych pacjentów z Hospicjum Domowego.


sobota, 15 grudnia 2018

środa, 14 listopada 2018

KONKURS...Zespół Szkolno – Przedszkolny,  oddział PG                                               im. Bł. Karoliny Kózkówny44 w Woli Radłowskiej

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Honorowy patronat:
         Biskup Tarnowski – Andrzej Jeż
Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak
Marszałek Województwa Małopolskiego  Jacek Krupa
               Starosta Powiatu Tarnowskiego  Roman Łucarz
         Burmistrz Miasta i Gminy Radłów – Zbigniew Mączka
Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli  oraz zainteresowane Osoby do  udziału w XVI Ogólnopolskim  Konkursie Poetycko – Plastycznym
Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...

Cele konkursu:
1. Przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania.
2. Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczas
    walki o swoją wolność i godność.
3. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
4. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Temat wiodący tegorocznego konkursu:
Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.
                                                                                         Jan Paweł II
Zagadnienia rozszerzające temat:

1. Ludzkość nie ma przyszłości bez rodziny (Benedykt XVI).
2. Być razem to być dla siebie nawzajem.
3. Odczytujmy znaki czasu w świetle Ewangelii.
4. Boże, wskaż mi drogę, określ kierunek, wyznacz granicę, a trafię do Ciebie.
5. Rodzina kolebką wartości.
6. Bóg, Ojczyzna w naszych sercach.


Uczestników prosimy, aby nawiązując do tematyki konkursu, wyrazili własne refleksje przy pomocy tekstu poetyckiego lub pracy plastycznej – w odniesieniu do bł. Karoliny, osobistych przeżyć, doświadczeń innych osób.
Jury szczególnie doceni ciekawe pomysły.

Formy konkursowe:
Ø    praca plastyczna – format i technika dowolna
Ø    prace poetyckie
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
Ø    klasy 0-III szkoły podstawowe (tylko praca plastyczna)
Ø    klasy IV-VI szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki)
Ø    klasy VII, VIII  i klasa gimnazjum (praca plastyczna lub tekst poetycki)
Ø    szkoły ponadgimnazjalne (praca plastyczna  lub tekst poetycki)
Ø    dorośli (praca plastyczna  lub tekst poetycki).
Regulamin konkursu

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia   7  stycznia 2019 r.  (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny                                                                                                                

w Woli Radłowskiej 67
33 –133 Wał –Ruda,
telefon: 14 6782038

·         Prace powinny być na odwrocie podpisane w sposób wyraźny i trwały (pisak niezmywalny).                     Nie należy ich składać i rolować. Mile widziana oprawa w passe – partout.
·         Prace poetyckie należy przesłać w formie pisemnej oraz  jeśli to możliwe w elektronicznej na adres poczty szkolnej:  zspwr@interia.pl 
·         Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu  telefonicznie lub  pocztą elektroniczną.
·         Prace niezgodne z wymogami regulaminu (niesamodzielne, plagiaty, publikowane wcześniej, uczestniczące w innych konkursach lub zniszczone w transporcie)  będą zdyskwalifikowane.
·         Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i nie będą zwracane autorom.
·         Decyzje Jury konkursu są ostateczne.
·         Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 14  marca 2019 r. o godzinie 1000   w ZSP  w Woli Radłowskiej