środa, 14 listopada 2018

KONKURS...Zespół Szkolno – Przedszkolny,  oddział PG                                               im. Bł. Karoliny Kózkówny44 w Woli Radłowskiej

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Honorowy patronat:
         Biskup Tarnowski – Andrzej Jeż
Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak
Marszałek Województwa Małopolskiego  Jacek Krupa
               Starosta Powiatu Tarnowskiego  Roman Łucarz
         Burmistrz Miasta i Gminy Radłów – Zbigniew Mączka
Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli  oraz zainteresowane Osoby do  udziału w XVI Ogólnopolskim  Konkursie Poetycko – Plastycznym
Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...

Cele konkursu:
1. Przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania.
2. Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczas
    walki o swoją wolność i godność.
3. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
4. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Temat wiodący tegorocznego konkursu:
Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.
                                                                                         Jan Paweł II
Zagadnienia rozszerzające temat:

1. Ludzkość nie ma przyszłości bez rodziny (Benedykt XVI).
2. Być razem to być dla siebie nawzajem.
3. Odczytujmy znaki czasu w świetle Ewangelii.
4. Boże, wskaż mi drogę, określ kierunek, wyznacz granicę, a trafię do Ciebie.
5. Rodzina kolebką wartości.
6. Bóg, Ojczyzna w naszych sercach.


Uczestników prosimy, aby nawiązując do tematyki konkursu, wyrazili własne refleksje przy pomocy tekstu poetyckiego lub pracy plastycznej – w odniesieniu do bł. Karoliny, osobistych przeżyć, doświadczeń innych osób.
Jury szczególnie doceni ciekawe pomysły.

Formy konkursowe:
Ø    praca plastyczna – format i technika dowolna
Ø    prace poetyckie
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
Ø    klasy 0-III szkoły podstawowe (tylko praca plastyczna)
Ø    klasy IV-VI szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki)
Ø    klasy VII, VIII  i klasa gimnazjum (praca plastyczna lub tekst poetycki)
Ø    szkoły ponadgimnazjalne (praca plastyczna  lub tekst poetycki)
Ø    dorośli (praca plastyczna  lub tekst poetycki).
Regulamin konkursu

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia   7  stycznia 2019 r.  (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny                                                                                                                

w Woli Radłowskiej 67
33 –133 Wał –Ruda,
telefon: 14 6782038

·         Prace powinny być na odwrocie podpisane w sposób wyraźny i trwały (pisak niezmywalny).                     Nie należy ich składać i rolować. Mile widziana oprawa w passe – partout.
·         Prace poetyckie należy przesłać w formie pisemnej oraz  jeśli to możliwe w elektronicznej na adres poczty szkolnej:  zspwr@interia.pl 
·         Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu  telefonicznie lub  pocztą elektroniczną.
·         Prace niezgodne z wymogami regulaminu (niesamodzielne, plagiaty, publikowane wcześniej, uczestniczące w innych konkursach lub zniszczone w transporcie)  będą zdyskwalifikowane.
·         Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i nie będą zwracane autorom.
·         Decyzje Jury konkursu są ostateczne.
·         Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 14  marca 2019 r. o godzinie 1000   w ZSP  w Woli Radłowskiej

wtorek, 13 listopada 2018

WAŻNE-PRZECZYTAJ I DOŁĄCZ!

Szanowni Państwo!
Mam do przekazania dwie informacje: 


1.oprócz korków, zbieramy również płyty CD (bez opakowań), stare aparaty telefoniczne i laptopy – muszą być zbierane w oddzielne pojemniki. 


2.w tym roku zmieniamy zasady organizacyjne akcji „Mikołaj” – chcielibyśmy, aby szkoły i przedszkola przygotowały paczki dla konkretnych rodzin ( paczka dla chorego dziecka + paczki dla rodzeństwa). W tej chwili pod opieką mamy 61 dzieci, niektóre są jedynakami, ale większość ma 1,2 lub 3 rodzeństwa. W związku z tym, bardzo proszę zainteresowane placówki o informacje, dla ilu rodzin podejmiecie się przygotowania paczek świątecznych. Po złożeniu deklaracji, przekażę Państwu informacje co do ilości, wieku i płci obdarowywanych dzieci. Jeżeli po przygotowaniu paczek zostaną Państwu jakieś artykuły – chętnie je przyjmiemy i przekażemy rodzinom w późniejszym terminie.
 
 
Pozdrawiam
Katarzyna Zarecka
Pracownik socjalny
Hospicjum Domowe Caritas w Olsztynie
Tel. 663 200 006
 

NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA...ZAWSZE BYŁA, ZAWSZE JEST...!


    


Halloween?....JESTEM CHRZEŚCIJANINEM...NIE OBCHODZĘ HALLOWEEN!


ŚWIĘTO ZMARŁYCH...

POLA NADZIEI-INAUGURACJA...

           4 -10-2018 r -INAUGURACJA PÓL NADZIEI.
            NASI WOLONTARIUSZE TEŻ BRALI UDZIAŁ...
ZAPROSZENIE
Hospicjum Domowe Caritas ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli Państwa Szkoły na uroczystą inaugurację XVI edycji akcji „Pola Nadziei”,
która odbędzie się dnia 04.10.2018r. o godz. 14:00 w Kościele św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie.
 
 
W programie:
Uroczysta Msza Święta
Symboliczne sadzenie żonkili
Spotkanie inauguracyjne w Auli Dietrychów-Wydział Humanistyczny UW-M
Występ artystyczny młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Olsztynie                  
Poczęstunek – Bufet Akademicki
 
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia oraz zgłoszenie liczby uczestników do dn.30.09.2018r. pod nr telefonu 663 200 006 lub na adres mailowy: pracownik.socjalny@hospicjum.artneo.pl
 

MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ....BYLIŚMY TAM!

Dnia 10.10.2018. Zorganizowałyśmy z panią Wiesławą Gadomską dla klas pierwszych wyjście do Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Pani Wiesława jest współautorką projektu ,interesująco opowiadała młodzieży jak powstawał projekt.
Następnie zwiedzaliśmy muzeum i eksponaty.Można było zobaczyć stare ornaty, rzeźby o tematyce religijnej, obrazy,przedmioty kultu religijnego.

W nowym muzeum znajduje się ponad pół tysiąca eksponatów. Fot. Łukasz Kozłowski /

- Będzie to miejsce, gdzie jeszcze lepiej będzie można poznać bogatą historię Kościoła na Warmii - powiedział podczas oficjalnego otwarcia Muzeum Archidiecezji Warmińskiej abp Józef Górzyński, metropolita warmiński.
Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. biskupa Jana Obłąka powstało z inicjatywy poprzedniego metropolity warmińskiego arcybiskupa Wojciecha Ziemby. Myśl została kontynuowana przez obecnego metropolitę arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. Na potrzeby muzeum zostały przeznaczone kościelne kamienice przy ul. św. Barbary 2 i 3 na olsztyńskiej starówce. W tych budynkach prace rewitalizacyjne rozpoczęto w listopadzie 2017 roku. Do tej pory znajdowała się tam cześć mieszkalna, księgarnia diecezjalna, a także biuro pielgrzymkowe.
Jak deklarują pomysłodawcy, muzeum powstało z chęci zaprezentowania szerszej publiczności dziedzictwa warmińskiej archidiecezji. Dla zwiedzających (łączna powierzchnia muzeum wynosi ok. 1 tys. m.kw.) udostępniono ponad pół tysiąca eksponatów, które pochodzą ze zbiorów własnych archidiecezji warmińskiej, a także zostały wypożyczone z parafii archidiecezji warmińskiej, ze zbiorów Biblioteki WSD "Hosianum" w Olsztynie i zasobów Archiwum Archidiecezji Warmińskiej. Wśród nich na uwagę zasługują relikwiarz św. Andrzeja Apostoła, pochodzący z XVII wieku, a także oryginalne dzieło Ignacego Krasickiego - "Monachomachia", czyli "Wojna mnichów".
- Muzeum Archidiecezji Warmińskiej to kolejna atrakcja na turystycznym szlaku Olsztyna - powiedział podczas oficjalnego otwarcia abp Józef Górzyński, metropolita warmiński. - Tym samym będzie ważnym miejscem kulturalnym i religijnym, gdzie jeszcze lepiej będzie można poznać bogatą historię Kościoła na Warmii.
Oprócz trzech wystaw stałych dotyczących historii archidiecezji warmińskiej, rzemiosła artystycznego w tym złotnictwa, a także rzeźby i malarstwa znajduje się wystawa czasowa poświęcona Andrzejowi Samulowskiemu, olsztyńskiemu malarzowi, grafikowi i rzeźbiarzowi. Obok wejścia do muzeum mieści się także Galeria Jednego Obrazu. Elementem wyróżniającym muzeum są czarne przeszklenia pomiędzy kamienicami. Tam urządzono atrium. W jego wnętrzu znajduje się bruk z ogrzewaniem podłogowym. Urządzona została tam recepcja muzeum, gdzie będzie można kupić bilety oraz punkt gastronomiczny z kawą i ciastem.
Wartość inwestycji to ok. 10 mln złotych, z czego  8,5 mln dopłaciła Unia Europejska.
Sezon letni:
* od wtorku do soboty w godzinach 10:00 - 18:00
* niedziela w godzinach 11:00 - 16:00
Sezon zimowy:
* od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 16:0